Tražite Ga

Tražite Ga
Ne dopustite da vas savlada duh klonulosti i malodušnosti. Simptom je oholosti isključivo oslanjanje na vlastite snage.
Jednom je sv. Margareta Marija Alacoque pitala Isusa: "Gospodine, što ćeš učiniti sa mnom"
"Ostavi mi slobodne ruke..." odgovorio joj je Isus.
Dopustite Mu da vas osvoji i promijenim a kasnije napuni vaše srce do vrha tako da Vaš odgovor Njemu bude savršena predanost.
Tražite Ga.
Spoznaja će vas učiniti jakima poput smrti.
Ljubite Ga i imajte povjerenje u Njega, ne osvrćite se i ne bojte se.
Vjerujte da je Isus i samo Isus život.
Služite Isusu i pri tom zanemarite i zaboravite sve što vas smeta i uznemiruje.
Djelujte ljubeći neljubljenu Ljubav.
Krista ne treba naviještati na način na koji govorimo, na način na koji hodamo ili na način na koji se smijemo. Naviještavamo Ga živeći tako da svi mogu shvatiti da Mu pripadamo.
Naviještanje ne znači propovijedati, već biti.
Promijenite svoja srca...
Nema obraćenja bez promjene srca.
Promjena mjesta nije rješenje.
Promjena posla također nije rješenje.
Rješenje je u promjeni srca.
a kako ga možemo promijeniti?
Moleći!